Monthly Archives: mars 2015

Årsmöte 19 april

19 april kl. 15 är det dags för årsmöte i Folkets Hus. Sedan slutet av 2014 har Fräntorps Egnahemsförening och Fräntorps Folkets Husförening haft en interimistisk styrelse då de gamla styrelserna av olika skäl ville avsäga sig sina uppdrag. Vi är nu ett antal personer som tagit över ansvaret tillfälligt, och som kan tänka oss att fortsätta arbetet efter årsstämman om… Read more →