Årsmöte 2019

Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 31 mars kl. 13.00. Årsmötet hålls i Fräntorps Folkets Hus.
Styrelsen i Fräntorps Egnahemsförening bjuder härmed in medlemmarna till årsmöte. Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2018 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. Det finns naturligtvis även tid för övriga frågor. Handlingarna finns under sidan ”årsmöte” och  kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i Folkets hus vid mötet. Vill du skicka in en motion görs detta på egnahem@frantorp.nu
För nomineringar till styrelsen för Fräntorps Egnahemsförening meddela Charlotte Wibeck i valberedningen på charlotte.wibeck@gmail.com.