Årsmöte 2020

Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 31 maj kl 16 i Folkets Hus
Styrelsen i Fräntorps Egnahemsförening bjuder härmed in medlemmarna till årsmöte. Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2019 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport.

Pga Covid-19 kommer vi att undanbe att många kommer på det fysiska mötet och i stället skickar vi ut alla handlingar och erbjuder en möjlighet att svara på dem i förväg. 

Handlingarna finns nedan och  kommer även att delas ut i brevlådorna.
Datum för mötet är den 31 maj kl 16 i Fräntorps Folkets Hus

Kallelse 2020