Årsmöte

 

Årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar för Fräntorps Egnahemsförening

15 maj kl 14.00 i Fräntorps Folkets Hus

Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2021 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. 

Här kan du läsa Årsbokslut-2021  och Dagordning.

Protokoll årsmöte 2022 Fräntorps Egnahemsförening (1)

Förslag till årsavgift:  

Vi föreslår att årsavgiften ligger kvar på 150 kr per kalenderår.

Förslag till styrelsearvode:

Arvodet ligger kvar på 100 kr/person och möte

Motioner:

Vill du skicka in en motion till årsmötet gör du det på egnahem@frantorp.nu, senast torsdag 12 maj.

Frågor att ta ställning till:

  • Godkänna verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
  • ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
  • Godkänna valberedningens förslag till ny styrelse
  • eventuella inkomna motioner

Sittande styrelse kan tänka sig att sitta kvar om de blir valda. Vill du meddela styrelsen något om ovan punkter eller nominera någon till styrelsen; maila oss eller ring Maria Isetjärn på 0708-439027. 

Välkomna!

Styrelsen för Fräntorps Egnahemsförening 

 

 

 

Årsmöte 2021

Protokoll:

Dagordning_protokoll-arsmote-2021-Frantorps-Egnahemsforening-2

Årsmöteshandlingar för Fräntorps Egnahemsförening

Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2020 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. 

Här kan du läsa Arsbokslut-2020 och  Dagordning_protokoll årsmöte 2021 Fräntorps Egnahemsförening .

Förslag till årsavgift:  

Vi föreslår att årsavgiften ligger kvar på 150 kr per kalenderår.

Förslag till styrelsearvode:

Arvodet ligger kvar på 100 kr/person och möte

Motioner:

Vill du skicka in en motion till årsmötet gör du det på egnahem@frantorp.nu, senast onsdag 26 maj.

Frågor att ta ställning till:

  • Godkänna verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
  • ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
  • Godkänna valberedningens förslag till ny styrelse
  • eventuella inkomna motioner

Vill du meddela styrelsen något om ovan punkter eller nominera någon till styrelsen; maila oss eller ring Maria Isetjärn på 0708-439027. 

Välkomna!

Styrelsen för Fräntorps Egnahemsförening 

 


Arkiv tidigare årsmöten:

Kallelse 2020

Protokoll årsmöte Egnahemsföreningen-2020

Dagordning_protokoll Egnahemsföreningen 2019

Årsmöte 2019 inbjudan

Årsbokslut 2018

Dagordning Egnahemsföreningen

Protokoll Egnahemsföreningens Årsmöte 2018

Handlingar: Årsmöte 2018 inbjudan och handlingar

 2017-12-31 Egnahemsföreningen årsbokslut 2017

 

 

——————————————————————————————————————————–

Årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 2017 blir den 26 mars kl 17-18 (från 16 om man är med på Folkets Hus möte också).

Årsmöte 2017 inbjudan

Handlingar inför årsmötet hittar du här: Årsmöte 2017 handlingar. Med reservation för ändringar.

Vill du nominera till styrelsen eller skicka in en motion? Gör det på info@frantorp.nu

—————————————————————————————————————————–

Årsmöte

Fräntorps Egnahemsförening

2016-03-20 kl. 15.00-ca 17.00

Fräntorps Folkets Hus

Årsmöte 2016 inbjudan

Årsmöte 2016 handlingar

Årsbokslut 2015

Här kan du läsa lite mer om ekonomin om du är intresserad:

2015-12-31 Balansrapport FEF

2015 Resultatrapport FEF

 

Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 19 april kl. 15 i Folkets Hus

Styrelsen i Fräntorps Egnahemsförening bjuder härmed in medlemmarna till årsmöte. Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2014 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. Det finns naturligtvis även tid för övriga frågor.

Dagordning och övriga handlingar:

Verksamhetsberättelse Fräntorps Egnahemsförening 2014-2

Årsmöte inbjudan

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i möteslokalen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.