Medlemsskap

Som medlem i Egnahemsföreningen bidrar du till att föreningen kan fortsätta med sitt arbete med att bevaka de boendes intressen. Du kan delta i årsstämman och påverka föreningens framtida arbete, dessutom kan du låna B-salen i Folkets hus och hyra och låna en del material och utrustning, se nedan.

Medlemsavgift

Inbetalningskort till föreningen delas ut en gång per år till alla boende i området. Om du missat det kan du sätta in avgiften pg 427903-0. Ange din gatuadress i meddelandefältet. Årsavgiften som för närvarande är 150 kr/år gäller per kalenderår.


Servisskadefonden

Om du behöver reparera va/avlopp utanför huset på din tomt kan du också få ersättning ur servisskadefonden. Beloppet är 3000 kr. Maila kvitto på reparationsarbetet till erik.g.johannesson@gmail.com.
På senaste årsmötet (2019) beslutades att servisskadefonden kommer läggas ner när nuvarande innestående belopp tagit slut. Den fylls alltså inte på.


Boka B-salen i Folkets Hus

Egnahemsföreningen kommer hyra B-salen i Folkets Hus till förmån för aktiviteter av och för Fräntorpsbor! Medlemmar i föreningen kan alltså låna salen gratis!


Har du idéer om vad man kan göra? Vill du föreslå aktiviteter eller hålla i något? Tanken är att det ska bli en plats där olika personer i området kan få möjlighet att göra aktiviteter för barn eller andra målgrupper. Syjunta? Bokcirkel? Läxläsning? Pyssel? Programmering? Även barnkalas är möjligt. Vad vill du göra?
För att boka lokalen kontakta Egnahemsföreningen på mail: egnahem@frantorp.nu med syfte och önskemål om tid och dag. Vi återkommer till dig!
Observera att detta gäller medlemmar i föreningen, övriga bokar i mån av tillgång och betalar ordinarie hyra. Har du inte betalat avgiften gör du det på pg 427903-0. Ange din gatuadress i meddelandefältet. Årsavgiften som för närvarande är 150 kr/år gäller per kalenderår.

Här kan du se bokningskalender för B-salen


Uthyrning

Egnahemsföreningen har material och utrustning som kan lånas / hyras. grejerna finns i ett garage i garagelängan. Nyckel hämtas hos Peppe på Lobeliagången, och man hämtar/lämnar själv i garaget. Avgiften betalas in på Egnahemsföreningens bankgiro, du får meddelande om summan/ inbetalningskort. Frågor om uthyrning och bokning sker på mail till Per-Olof ”Peppe”: ppeppe1314@gmail.com, eller telefon: 0707-767238 vardagar kl 12-17.


För utlåning (Dvs kan lånas gratis i rimlig omfattning):

  • Rensskopa
  • handvält (gjutjärn)
  • 6 st plastbord med löstagbara ben
  • 10 st fällbord 120×63 cm

För uthyrning

  • Högtryckstvätt 100 kr/dygn
  • Stege 8,5 m 100 kr/vecka
  • 11 st träbord med fällbara ben (4 små, 3 mellan, 3 stora) och 30 st klappstolar 100 kr/gång
  • Lättmetallställning 6 meter 500 kr/vecka
  • Partytält 3×6 m 300 kr/gång

Dessa priser är minimipriser. Observera att egnahemsföreningen inte ansvarar för skador på person eller egendom som uppstår p.g.a. handhavandefel av utrustningen.

Monteringsanvisning för byggnadsställningen laddas ner här: Monteringsanvisning byggställning

Uthyrningsansvarig:

Per-Olof Peppe Nilsson

För bokning maila på:

ppeppe1314@gmail.com

eller ring 0707-767238 vardagar kl 12-17.