Om Egnahemsföreningen

Texten nedan är från Årsboken / Medlemsmatrikeln 1947.
Den sista meningen sammanfattar föreningens syfte – att tillvarata gemensamma intressen.

intro