Styrelse och kontakt

Egnahemsföreningen styrelse 2018

Ordförande

Maria Isetjärn

info@frantorp.nu

 

Kassör:

Anna Holm

 

Ledamöter

 

Linda Berg

Anna Saltelid

Marie Bertilsson

Sofia Jonsvik

Suppleanter:

Johan Röjemo

K-G Ottosson

Revisorer

Nathalie Bergström

Eva Linnestjärna

 

Kontakt: egnahem@frantorp.nu

Egnahemsföreningen på facebook